Oktanyum'un Deneysel Amatör Roketçilik Web Sitesi


   Sözlük


 • Türkçe-İngilizce
 • İngilizce-Türkçe

 • Bilim ve teknoloji insanlığın ortak bir çalışması sonucu ortaya çıktığı için, tüm insanlığın da ortak malıdır. Bilim ve teknolojide ileri gitmiş uluslar yaptıkları çalışmalarda bir kısım terim ve deyimleri meydana getirmişler ve bunları diğer uluslara kabul ettirmişlerdir. Bilim dili olarak önceleri Latince gibi ölü bir dil kullanılırken, bu dilin günümüzde bilim alanında çok sınırlı olarak kullanıldığı görülmektedir.

  Yurdumuzun batıya yöneliminde önce Fransızca, Almanca ve nihayetinde tüm dünyada olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında İngilizce’nin hatırı sayılır ölçüde bir etkisi olmuştur ve olmaktadır. Bu İngilizce kelimelerin bir kısmı dilimize aynen girerken bir kısmı da Türkçeleştirilmiştir. Bu terim ve deyimlerin Türkçeleştirilmesi için yapılan çalışmalar şahıslar ve kurumların gayretleriyle olup tam anlamıyla bir birliktelik sağlanmış değildir. Bu sebeple kullandığım ve Türkçe’ye geçmesini kendimce uygun bulduğum roketçilik bilimiyle ilgili terim ve deyimleri bir sözlük halinde bu sayfada yayınlamayı uygun görüyorum. Roketçilik alanında faaliyette bulunan arkadaşlara faydalı olmasını diliyorum.


  TÜRKÇE – İNGİLİZCE

  - A -

  Ağırlık merkezi: Center of gravity              

  Alev kalkanı: Blast deflector

  - B -

  Basınç merkezi: Center of pressure

  Boğaz: Throat

  Burun konisi: Nose cone

  - Ç -

  Çok kademeli: Multistage

  - D -

  De Laval nozülü: De Laval nozzle

  Dıştan yanmalı: End burning

  Dip kapak: End cap

  Dip tapa: End plug

  Dürüm boru: Convolute tube

  - F -

  Fırlatıcı barut: Lift charge

  Fırlatma barutu: Ejection charge

  Fırlatma çubuğu: Launch rod

  Fırlatma kulpu: Launch lug

  Fırlatma platformu: Launch pad

  Fırlatma rampası: Launcher

  Fırlatma sehpası: Launch stand

  Firar kenarı: Trailing edge

  - G -

  Gecikme süresi: Delay time

  Geciktirici barut: Delay charge

  Geciktirici karışım: Delay mix

  Geciktirici tane: Delay grain

  Gövde borusu: Body tube

  - H -

  Hücum kenarı: Leading edge

  - İ -

  İçten yanmalı: Core burning

  İtici kuvvet: İmpulse

  İtici yakıt: Propellant

  İtme kuvveti: Thrust

  İtme kuvveti – zaman eğrisi: Thrust – time curve

  İtme tapası: Wadding

  İz sürücüsü: Tracker

  İzleme: Tracking

  - K -

  Kademe: Stage

  Kanatçık: Fin

  Karabarut: Black powder

  Kil: Clay

  Kurtarma sistemi: Recovery system

  - M -

  Maksimum itme kuvveti: Maximum thrust

  Merkezleme halkası: Centering ring

  Model Havacılık Akademisi (Amerika): Academy of Model Aeronautics, AMA

  Motor: Engine

  Motor kancası: Engine hook

  Motor kundağı: Motor mount

  Motor tutamağı: Engine holder

  - N -

  Nozül: Nozzle

  - O -

  Ortalama itme kuvveti: Average thrust

  - Ö -

  Ördek kanatlı kanatçık: Canard tip

  - R -

  Roket yükü: Payload

  - S -

  Sopalı roket: Stick rocket

  Sürüklenme: Drag

  - Ş -

  Şerit: Streamer

  Şok kordonu: Shock cord

  - T -

  Taban hattı: Baseline

  Taban kenarı: Root edge

  Tek kademe: Single stage

  Toplam itici kuvvet: Total impulse

  - U -

  Uç kenar: Tip edge

  Ulusal Havacılık Kurumu (Amerika): National Aeronautic Association, NAA

  Ulusal Roketçilik Kurumu (Amerika): National Association of Rocketry, NAR

  Uluslararası Havacılık Federasyonu: Federation Aeronautique International, FAA

  Uzay modelleri: Spacemodeling

  - Ü -

  Üst kademe: Upper stage

  - Y -

  Yanma: Combustion

  Yanma değeri: Burn rate

  Yanma odası: Combustion chambre

  Yanma süresi: Burn time

  Yanma yüzeyi: Burn surface

  Yardımcı motor: Booster

  Yüksek güç roketçiliği: High power rocketry

  Yükselme açısı: Elevation angle

  - Z -

  Zaman geciktiricisi: Time delay

  Zarf: Casing


  İNGİLİZCE - TÜRKÇE

  - A -

  Average thrust: Ortalama itme kuvveti

  Academy of Model Aeronautics, AMA: Model Havacılık Akademisi (Amerika)

  - B -

  Baseline: Taban hattı

  Black powder: Karabarut      

  Blast deflector: Alev kalkanı

  Body tube: Gövde borusu

  Booster: Yardımcı motor

  Burn rate: Yanma değeri

  Burn surface: Yanma yüzeyi

  Burn time: Yanma süresi

  - C -

  Canard tip: Ördek kanatlı kanatçık

  Casing: Zarf

  Center of gravity: Ağırlık merkezi

  Center of pressure: Basınç merkezi

  Centering ring: Merkezleme halkası

  Clay: Kil

  Combustion: Yanma

  Combustion chambre: Yanma odası

  Convolute tube: Dürüm boru

  Core burning: İçten yanmalı

  - D -

  De Laval nozzle: De Laval nozülü

  Delay charge: Geciktirici barut

  Delay grain: Geciktirici tane

  Delay mix: Geciktirici karışım

  Delay time: Gecikme süresi

  Drag: Sürüklenme

  - E -

  Ejection charge: Fırlatma barutu

  Elevation angle: Yükselme açısı

  End burning: Dıştan yanmalı

  End cap: Dip kapak

  End plug: Dip tapa

  Engine: Motor

  Engine holder: Motor tutamağı

  Engine hook: Motor kancası

  - F -

  Federation Aeronautique İnternational, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu

  Fin: Kanatçık

  - H -

  High power rocketry, HPR: Yüksek güç roketçiliği

  - I -

  İmpulse: İtici kuvvet

  - L -

  Launch lug: Fırlatma kulpu

  Launch pad: Fırlatma platformu

  Launch stand: Fırlatma sehpası

  Launch rod: Fırlatma çubuğu

  Launcher: Fırlatma rampası

  Leading edge: Hücum kenarı

  Lift charge: Fırlatıcı barut

  - M -

  Maximum thrust: Maksimum itme kuvveti

  Motor mount: Motor kundağı

  Multistage: Çok kademeli

  - N -

  National Aeronautic Association, NAA: Ulusal Havacılık Kurumu (Amerika)

  National Association of Rocketry, NAR: Ulusal Roketçilik Kurumu (Amerika)

  Nose cone: Burun konisi

  Nozzle: Nozül

  - P -

  Payload: Roket yükü

  Propellant: İtici yakıt

  - R -

  Recovery system: Kurtarma sistemi

  Root edge: Taban kenarı

  - S -

  Shock cord: Şok kordonu

  Single stage: Tek kademe

  Spacemodeling: Uzay modelleri

  Specific impulse: Özgül itici kuvvet

  Stage: Kademe

  Stick rocket: Sopalı roket

  Streamer: Şerit

  - T -

  Throat: Boğaz

  Thrust: İtme kuvveti

  Thrust – time curve: İtme kuvveti – zaman eğrisi

  Time delay: Zaman geciktiricisi

  Tip edge: Uç kenar

  Total impulse: Toplam itici kuvvet

  Tracker: İz sürücüsü

  Tracking: İzleme

  Trailing edge: Firar kenarı

  - U -

  Upper stage: Üst kademe

  - W -

  Wadding: İtme tapası


   

  Son güncelleme 7 Eylül 2008

  Sayfa Başı
  Ana Sayfa