Oktanyum'un Deneysel Amatör Roketçilik Web Sitesi


Yayınlar


Bu sayfa üzerindeki ses özelliği bulunmayan PDF formatındaki dosyalardan herhangi birini veya diğerlerini ticari bir gaye gütmeden sadece eğitimsel amaca yönelik olarak kişisel bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki dosyalar roketçilik eğitimi amacı güdülerek tarafımca çeşitli dillerdeki yayınların uygun bir dille Türkçe’ye kazandırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Orjinali yabancı dil olan bu dosyaların herhangi bir lisans hakkı doğurmaması için, bu dosyalardan kişisel bir menfaat gayesi güdülmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu dosyalar üzerinde değişiklik yapmak ya da tescil, ticari marka, amblem gibi unsurları kaldırmak veya değiştirmek bir telif hakkı doğurabileceği için, bu gibi eylemlerden kaçınılması gerekmektedir.
 

1. Model Roket Parçalarının Posteri
Bir model roketin bütün parçalarını gösteren poster (1 sayfa).
 
2. Model Roketçilik Eğitim Sayfası
Kopya edilerek çoğaltılan bölüm tepegöz için şeffaf asetatlar ve projeksiyon cihazından göstermek için sayfa hazırlanmasında kullanılabilir. İçerdiği bölümler: Model Roket Uçuş Profili, Model Roketin Parçaları, Model Roket Güvenlik Kuralı, Model Roket Motorunun İşlevleri, Model Roket Motor Kodları, Model Roket Motoru İtme Kuvveti/Zaman Eğrisi (B6-4 motoru) ve Ateşleyici Yerleştirme İşlemi (8 sayfa).
 
3. Model Roket Uçuş Profili Posteri
Poster bir model roketin uçuşunun bütün evrelerini içermektedir. Bütün posterler A4 kağıdına yazdırılabilir (1 sayfa).
 
4. Model Roket Motorları Posteri
Poster bir model roket motorunun iç görünümünü, motorun üzerinde gösterilen harf ve sayıların neyi açıkladığını ve bir Estes B6-4 motoruna ait İtme Kuvveti-Zaman Eğrisini  içermektedir (1 sayfa).
 
5. Kanatçık Kılavuzu
Gövde borusu üzerinde kanatçıkların yerlerini tespit etmeye ve kanatçıkların hizalanmasına yarayan basit ama işlevli bir kılavuz (1 sayfa).
 
6. Ağırlık ve Basınç Merkezi Posteri
Poster, Ağırlık Merkezi ve Basınç Merkezinin bir rokette nerede olması gerektiğini göstermektedir (1 sayfa).
 
7. Uçuşu Etkileyen Kuvvetler Posteri
Kaldırma kuvveti, yerçekimi, sürüklenme ve itme kuvvetini gösteren poster (1 sayfa).
 
8. Newton'un Hareket Kanunları ve Model Roketçilik
Newton'un Hareket Kanunları ilköğretim öğrencilerinin çoğunun dahi anlayabileceği ifadelerle açıklanmış olup ortaöğretimdeki öğrencilerin konuyla ilgili fizik derslerine de yardımcı olabilir. Her hareket kanunu basit örnekler, denemeler ve bir değerlendirme içermektedir (16 sayfa).
 
9. Estes Model Roket Motorları Bilgi Posteri
Bu bilgi sayfası bir model roket motorunun nasıl çalıştığı, hangi motor boyutlarının bulunduğu, motorlardaki farklı renklerin ne anlama geldiği ve motorlardaki harf-rakam-rakam kodlamasının ne olduğunu açıklamaktadır (1 sayfa).
 
10. Uçmanın Keyfi
Akışkanlar Mekaniği konusunda uzman olan Jean-Pierre Petit adlı Fransız bir astrofizikçinin fizik bilimini geniş kitlelere yaymak maksadıyla kaleme aldığı Archibald Higgins'in Maceraları adlı kitapçık serilerinin en ilginçlerinden biri. İTÜ Bilim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan tarafından Türkçe'ye çevrilen kitapçıkta fizik, aerodinamik ve akışkanlar mekaniğinin en temel kavramları gayet sade ve eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır (32 sayfa).
 
11. Ateşleyiciler ve Kullanımları
Bu makalede model roketçilikte kullanılan ateşleyicilerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve bir model roketin başarılı bir şekilde ateşlenmesi için ateşleyicinin doğru bir şekilde motora nasıl yerleştirilmesi gerektiği açıklanmaktadır (4 sayfa).
 
12. Uçuş Veri Sayfası
Bir roketçinin model roket uçuşlarını kayıt altına alması çok önemlidir. Bu kayıt sistemi Geri Sayım Kontrol Listesi, Uçuş Öncesi, Fırlatma, Hava Durumu ve Uçuş Verisine ait bilgileri içermektedir (1 sayfa).
 
13. Model Roket Fırlatma Sistemleri
Model Roket Fırlatma Sistemleri hakkında zengin bir içeriğe sahiptir. Fotoğraflar ve anlaşılacak şekilde çizilmiş şemalar konuyu çok kolay anlamanıza yardımcı olur. Fırlatma sistemlerinin elektrik teorisi de açıklanmış ve birtakım özel çalışma problemleri eklenmiştir (18 sayfa).
 
14. Seksen Dakikada Devri Alem
Akışkanlar Mekaniği konusunda uzman olan Jean-Pierre Petit adlı Fransız bir astrofizikçinin fizik bilimini geniş kitlelere yaymak maksadıyla kaleme aldığı Archibald Higgins'in Maceraları adlı kitapçık serilerinin en ilginçlerinden biri. Hüseyin Urcan tarafından Türkçe'ye çevrilen kitapçıkta roketler ve uzay yolculuğunun en temel kavramları gayet sade ve eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır (60 sayfa).
 
15. Yüksek Güç Roketçiliği Tasarım Kılavuzu
Bu kılavuz, Yüksek Güç Roketçiliği (YGR)nde roket tasarımının ana hatlarının içermektedir. Yüksek Güç Roketçiliği ile ilgilenen kişilere ya da TEKNOFEST roket yarışmasına hazırlanan roket takımlarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır (17 sayfa).
 

 PDF Formatındaki Dosyaları Görüntülemiyorsanız Acrobat Reader Programını Yüklemek İçin Tıklayınız.

   

İlk yayımı 1 Ekim 2007

Son güncelleme 3 Ocak 2020

Sayfa Başı
Ana Sayfa