Oktanyum'un Deneysel Amatör Roketçilik Web Sitesi


Kanarya

 • Giriş 
 • Yapımı 
 • Giriş

  Kanarya model roket kiti ilk göz ağrım Kırmızı Bebek model roket kitinden sonra tarafımdan tasarlanarak üretilmiş ikinci bir model roket kiti. Bu kit de Kırmızı Bebek gibi başlangıç seviyesinde bir kit olup Kırmızı Bebek kitine göre montaj süresi daha kısa ve yapımı daha külfetsizdir. Külfetsiz oluşu bu kitte boyama aşamasının olmayışından ileri gelmektedir. Boyama ve çıkartmanın gövde üzerinde önceden baskılı oluşu ve ayrıca, boyalı kanatçıklarının da kolaylıkla gövde üzerine monte edilir olması tutkal ve boyanın kuruma evresini ortadan kaldırarak montaj süresini kısaltmıştır.

  Bazı zorunluluklar ve gözlemlerim bu kitin tasarımında bana rehber oldu. Balsa burun konisi yapmak için balsa blok teminindeki güçlük ve üretim koşullarımın balsa burun konisinin seri üretime uygun olmaması nedeni ile burun konilerini ABS plastikten ürettirdim.

  Bu modelin inşasında ilk model roket kitim olan Kırmızı Bebek 'in üretim tecrübesi bana rehberlik etti. Bu tecrübenin sonucu olarak gövde borularının kendinden boyalı ve çıkartmalı oluşu hem üretim ve montaj kolaylığını hem de kit maliyetini düşürdü. Öncelikle standart ölçülerde, mümkün olduğunca hafif ve sağlam parçaların tasarımını planlayıp bir seri üretime geçme hazırlığında bulundum. Kanatçıklar kağıt borudan burun konisi de ABS plastikten yapıldı. Kanarya modeli  30 cm. boyunda ve 46 gr. ağırlığındadır.

  Kanarya model roket kitini içeren paket mümkün olduğunca profesyonelce ve ticari bir amaç doğrultusunda oluşturulmuş olup içerik açısından model roketçiliğe adım atan acemiler için çok tatmin edici olmaktadır. Model roketçilik yapım tekniklerini içeren bu roket, model roketçilikteki ustalığınızın geliştirilmesinde en büyük yardımcınız olacaktır.

  Resim 1 -- Kanarya Model Roket Kiti Ambalaj Etiketi     


  Yapımı

  Kanarya model roketi oldukça sade görünümlü bir ambalaj içerisinde sunulmuştur. Bu model roketin yapımına başlamadan önce paketin içinde bulunan veya bu web sayfasında pdf formatında olan montaj kılavuzundaki yapım aşamalarını iyice okuyarak montaj işlemini kafanızda canlandırınız. Oldukça basit ve sade bir anlatımda bulunduğum yapım aşamalarının her basamağının yanında yer alan kutucukları, o aşamanın yapımını bitirdiğinizde işaretlerseniz model roketinizin montajında daha başarılı olursunuz. Paketi açtıktan sonra içindekileri çalışma masanızın üzerine döktüğünüzde Kanarya Model Roket Kitini oluşturan tüm parçaları montaj kılavuzunda yer alan parça şemasıyla eşleştiriniz. Bu eşleştirme sonucunda Kanarya Model Roket Kitini oluşturan malzeme aşağıda bir liste halinde verilmiştir.

   

  Resim 2 -- Kanarya Model Roket Kitini oluşturan parçalar

     

      KANARYA MODEL ROKET KİTİ MALZEME LİSTESİ

   

     

      1. GB-25 Gövde Borusu (23 cm.)                            7. Boru Kanatçık (6 adet)       

      2. GB-19 Motor Kundak Borusu (7 cm.)                 8. Plastik Burun Konisi (1 adet)      

      3. Merkezleme Halkası (2 adet)                               9. Plastik Burun Konisi Tabanı (1 adet) 

      4. İtki Halkası (1 adet)                                           10. 30 cm'lik Naylon Paraşüt (1 adet)

      5. Motor Kancası (1 adet)                                      11. Şok Kordonu (1 adet)

      6. Fırlatma Kulpu (1 adet)                                     12. Kanarya Montaj Kılavuzu

     


  Kitin içinde yer alan malzemelerin yanı sıra atölyenizde bulunması gerekli olan alet ve malzemelere de ihtiyaç duyacaksınız. Bu malzemeler şunlar olacaktır: Cetvel, Kalem, Modelci Bıçağı, Beyaz Tutkal, PVC Yapıştırıcısı ve Makas.

  Resim 3 -- Paketlenmiş Kanarya Model Roket Kitleri toplu halde

  1. AŞAMA: MOTOR KUNDAK MONTAJI

  Bilindiği üzere model roketinizi uçuracak olan sistem model roket motorudur. Bu motorun modelde sağlam ve güvenilir bir şekilde yerleşmesi ancak motor kundağı sayesinde mümkündür. Motor kundağını yapmak için paketin içerisindeki merkezleme halkaları, motor kancası ve itki halkasına ihtiyacınız olacaktır. Bir cetvel kullanarak motor kundak borusunun  ucundan itibaren 13 mm. , 57 mm. ve 64 mm. uzaklıkta  üç ayrı çizgi çiziniz. Motor kancasını yerleştirmek için 64 mm. uzaklıktaki çizginin üzerine modelci bıçağını kullanarak 3mm. genişlikte bir yarık açınız.

  Çok az kavis vermiş olduğunuz motor kancasını açmış olduğunuz bu yarığa yerleştirip motor borusunun üzerine yatırınız. Motor kancası, motor borusunun üzerinde bu halde dururken merkezleme halkalarını motor borusu üzerinde 13 mm. ve 57 mm. lik çizgiye kadar dikkatlice kaydırınız. Halkaları yerleştirdikten sonra halkaların her iki yanına beyaz tutkal sürerek motor kancasını sabitleyiniz. Motor borusunun yarık yönündeki iç kısmına da tutkal sürüp itki halkasını borunun içine yapıştırınız. Motor kundak montajınız tamamlanmış olup kuruması için bir kenara bırakınız.

  2. AŞAMA: ŞOK KORDONU BAĞLANTISININ MONTAJI

  Montaj kılavuzunun ilk sayfasının alt tarafındaki şablon bölümünden şok kordon bağlantısını kesiksiz dış çizgileri boyunca bir makasla kesip çıkarınız. Kestiğiniz şablonu noktalı çizgilerden katlayarak kırıştırınız. 2 ile gösterilen yere çok az tutkal sürüp şok kordonunu hafif çapraz olacak şekilde yayınız. 1 ile gösterilen kısmı öne doğru bu kısmın üzerine katlayıp bastırınız. Aynı işlemi 3 ile gösterilen yere tutkal sürüp tekrar katlayarak yineleyiniz. Montajı parmaklarınızın arasında sıkıca bastırınız.Şok kordonu bağlantısı montajınız tamamlanmış olup kuruması için bir kenara bırakınız.

  3. AŞAMA: BURUN KONİSİ MONTAJI

  Burun konisi taban parçasını yapıştırmadan önce burun konisinin içine sokarak uygunluğunu kontrol ediniz. Burun konisinin iç kısmına ince bir tabaka halinde plastik yapıştırıcıyı sürüp taban parçasını yapıştırınız.

  4. AŞAMA: MOTOR KUNDAĞINI YERLEŞTİRME

  Gövde borusunu siyah şeritler üstte kalacak şekilde elinize alıp düz sarı renkli ucundan itibaren 13 mm. ve 57 mm. ölçünüz. Yapabiliyorsanız bu ölçümü gövde borusunun içinde yapınız. Gövde borusunun iç tarafındaki ölçüm yerini kalemle çepeçevre çiziniz. Bir parça balsa artığını ya da bir kulak temizleme çubuğunu kullanarak, gövde borusunun işaretlenmiş iç tarafının  çepeçevresine tutkal sürünüz. Motor kundak montajının ön tarafını gövde borusunun tutkallanmış kısmından içeriye doğru hafifçe itiniz. Bu işlemi kundağa destek olmak için işaret parmağınızı motor borusunun içine sokup kundağın ön tarafı(kancalı yön) gövde borusunun arkasıyla aynı hizaya gelinceye kadar dikkatlice ve hiç durmadan yapınız. DİKKAT: Bu işlem son derece dikkatlice ve tek hareketle yapılmalıdır. Eğer yeterince özen gösterilmezse rokette montaj hatası ve deformasyon görülebilir. 

  5. AŞAMA: KANATÇIKLARIN GÖVDE BORUSU ÜZERİNE MONTAJI

  Kanarya model roket kitinin kanatçıkları kağıt borudur. Bir kanatçığın ek yerine boylu boyunca ince bir tabaka tutkal sürünüz. Tutkalın hafifçe kuruyup ince bir film tabakası oluşturması için bir iki dakika bekleyiniz. Bu işlem kanatçığı takmayı kolaylaştırarak daha kuvvetli bir yapışmayı sağlayacaktır. Aynı kanatçığa biraz daha tutkal sürünüz. Kanatçığın arka kenarını, motor kundağı yerleştirilmiş olan gövde borusunun arka kenarıyla aynı hizaya getiriniz. Boru kanatçığı gövde borusunun üzerine hafifçe bastırınız. Tutkal derzini bozmamak için bu esnada çok dikkatli ve yavaşça çalışınız. DİKKAT:Tutkal henüz yaşken kanatçıkları takmayınız.

  Geriye kalan kanatçıkların yapıştırılmasında, tutkalı kanatçıkların ek yerlerine ve bitişikteki kanatçıkların yan yüzeylerine de sürüp aynı şekilde takınız. Bütün kanatçıklar tutturulduktan sonra, roketi görüldüğü gibi masada ya da bir roket desteği üzerinde düşey konumda tutarak kanatçıkları kurumaya bırakınız. Bu kuruma süresi için 1-2 saat ya da daha iyisi bir gece bekleyiniz.

  6. AŞAMA: FIRLATMA KULPUNU TAKMAK

  İki boru kanatçığının birleşme noktasındaki küçük aralık ve motor kancasının tam karşısı referans alarak gövde borusunun arkasından 76 mm. ölçüp bir işaret koyunuz. Bu işaret fırlatma kulpunu takmak için başlangıç noktası olacaktır. Fırlatma kulpuna tutkal sürüp işaretli yerden itibaren fırlatma kulpu çizgisi boyunca gövde borusu üzerine yapıştırınız. Tutkal kurumadan önce fırlatma kulpunun gövde borusuyla ve küçük aralıkla aynı hizada olduğundan emin olunuz.

  7. AŞAMA: ŞOK KORDONU BAĞLANTISINI TAKMAK

  Gövde borusunu elinize alıp ön tarafından itibaren 25 mm. ölçünüz. Yapabiliyorsanız bu ölçümü gövde borusunun içinde yapınız. Gövde borusunu iç tarafındaki ölçüm yerini kalemle işaretleyiniz. 25 mm. uzaklık burun konisinin geçmesi için gerekli olan boşluğu yaratmak için önemlidir. Şok kordon bağlantısına tutkal sürüp işaretlemiş olduğunuz yere yapıştırınız. 

  8. AŞAMA: PARAŞÜT VE ŞOK KORDONUNU BURUN KONİSİNE BAĞLAMAK

  Paraşüt iplerini bir araya getirerek burun konisindeki kapalı halkanın içinden geçiriniz. Paraşütü aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ilmek halkası haline getirdiğiniz paraşüt iplerinin arasından geçiriniz. İpleri sıkıca çekerek paraşütü bağlayınız. Şok kordonunun boşta kalan ucunu da kapalı halkanın içinden geçirip iki düğüm atarak bağlayınız.

  Masanın üzerindeki üç adet kanarya model roketi uçurulmayı bekliyor.

                                                                                                                       

                                                                                                                              Kanarya Montaj Kılavuzu

   Kanarya Model Roket Kitinin Fiyatı: 310-TL'dir.

  İlk yayımı 10 Kasım 2015

  Son güncelleme 27 Nisan 2024

  Sayfa Başı
  Ana Sayfa