Oktanyum'un Deneysel Amatör Roketçilik Web Sitesi


Sky Eagle

 • Giriş 
 • Yapımı 
 • Giriş

  Sky Eagle çok uzaklarda, Çin'de üretilmiş bir model roket kitidir. Dünyadaki diğer model roket üreticilerinin üretmiş olduğu kitlerle karşılaştırıldığında Sky Eagle model roket kitinin hiç de aşağı kalan bir tarafının olmadığını gözlemledim. Enjeksiyon kalıplanmış kanatçıklar ve şişirme kalıplanmış burun konisi gibi plastik parçaların kalitesine hayran kaldım. Bu kitin bir diğer özelliği de gerek motor kundak borusunun ve gerekse gövde borusunun tıpkı Kırmızı Bebek model roket kitinde olduğu gibi paralel sarım yöntemiyle imal edilmiş olmasıdır. Ayrıca, gövde borusunun kendinden desenli oluşu boyama işlemi külfetinden sizi kurtarmaktadır. Bütün bunlara ek olarak,  plastik kanatçık tertibatı sayesinde kitin montajı çok kolaydır.Tüm bu üstün özellikler Sky Eagle model roket kitinin 20 dakika gibi kısa bir sürede çok çabuk yapılmasını sağlamaktadır.

  İthal model roketin hiç bulunmadığı ülkemizin, bu roketle yakından tanışmasına karar verdiğim için Sky Eagle model roket kitini ithal ettim. Bir Çin firması olan bu model roket kitinin üreticisi Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co, Ltd. adlı şirket, isminden de anlaşılacağı üzere askeri ve sivil roket teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Ürettiği model roketlerde "Sky" markasını kullanmaktadır. Ülkemizde model roketçilikle uğraşanlara ilk kez imal ettiğim Kırmızı Bebek adlı model roket kiti ile verdiğim hizmeti; yine ilk kez tarafımca ithal edilmiş bir model roket kiti olan Sky Eagle model roketi ile perçinlemiş olmanın heyecanını ve gururunu duyuyorum.

  Sky Eagle model roket kiti model roketçiliğe başlayanlar ya da başlama arzusunda olanlar için mükemmel bir seçim olacaktır. Çünkü montajının kolaylığı yanında fevkalade güzel ve çok dengeli bir uçuşa da sahip bu model roket, model roketçilikteki ustalığınızın geliştirilmesinde en büyük yardımcınız olacaktır.

  Resim 1 -- Sky Eagle Model Roket Kiti Ambalaj Etiketi     


  Yapımı

  Sky Eagle model roketinin yapımına başlamadan önce paketin içinde bulunan montaj kılavuzundaki yapım aşamalarını iyice okuyarak yapım işlemini kafanızda canlandırınız. Oldukça basit ve sade bir anlatımda bulunduğum yapım aşamalarının her basamağının yanında yer alan kutucukları, o aşamanın yapımını bitirdiğinizde işaretlerseniz model roketinizin montajında daha başarılı olursunuz. Paketi açtıktan sonra içindekileri çalışma masanızın üzerine döktüğünüzde Sky Eagle Model Roket Kitini oluşturan tüm parçaları montaj kılavuzunda yer alan parça şemasıyla eşleştiriniz. Bu eşleştirme sonucunda Sky Eagle Model Roket Kitini oluşturan malzeme aşağıda bir liste halinde verilmiştir. 

   

  Resim 2 -- Sky Eagle Model Roket Kitini oluşturan parçalar

     

      SKY EAGLE MODEL ROKET KİTİ MALZEME LİSTESİ
     

      1. Gövde Borusu (28 cm.)                                   8. Şok Kordonu (1 adet)       

      2. Motor Kundak Borusu (6 cm.)                        9. Şok Kordon Bağlantısı (1 adet)      

      3. Plastik Kanatçık Bloğu (1 adet)                      10. 45 cm.'lik Naylon Paraşüt (1 adet) 

      4. Motor Kancası (1 adet)                                  11. Paraşüt ipi (3 adet)

      5. Plastik Kanatçık (4 adet)                                12. Disk bant (6 adet)

      6. Fırlatma Kulpu (2 adet)                                  13. Sky Eagle Montaj Kılavuzu

      7. Plastik Burun Konisi (1 adet)  


  Kitin içinde yer alan malzemelerin yanı sıra atölyenizde bulunması gerekli olan alet ve malzemelere de ihtiyaç duyacaksınız. Bu malzemeler şunlar olacaktır: Cetvel, Kalem, Modelci Bıçağı, Beyaz Tutkal, PVC Yapıştırıcısı, Makas ve Şeffaf Bant.

  Resim 3 -- Paketlenmiş Sky Eagle Model Roket Kitleri toplu halde

  1. AŞAMA: MOTOR KUNDAK MONTAJI

  Not: Montajda kullanacağınız PVC yapıştırıcısını çok fazla kullanmayınız. Yapıştırıcının içeriğindeki solvent PVC parçalara zarar verebilir. Motor kundağını yapmak için paketin içerisindeki kırmızı renkli plastik kanatçık bloğu, motor kundak borusu ve motor kancasına ihtiyacınız olacaktır. Bir cetvel ya da kılavuzun kenarında basılı cetveli kullanarak motor kundak borusunun  ucundan itibaren 50 mm. uzaklıkta çizgi çiziniz. Motor kancasını yerleştirmek için 50 mm. uzaklıktaki çizginin üzerine modelci bıçağını kullanarak 3mm. genişlikte bir yarık açınız. Motor kancasının ucunu açmış olduğunuz bu yarığa yerleştirip motor borusunun üzerine yatırınız. Motor kancasını sabitlemek için yarıktaki kanca ucunun üzerini PVC yapıştırıcısıyla yapıştırınız. Motor kancasının üzerini boylu boyunca bir parça şeffaf bantla bantladıktan sonra motor kundak borusunu kanatçık bloğu ile aynı hizaya gelinceye kadar, bloğun içine dikkatlice sokunuz.

  Motor kundağını sağlamlaştırmak için kanatçık bloğuna yerleştirdiğiniz kundak borusunun etrafını yapıştırınız. Kanatçık bloğunun diğer ucuna yapıştırıcı sürünüz. Gövde borusunun ek yeri, iki kanatçık arasında olacak şekilde yapıştırıcı sürdüğünüz bloğun ucunu gövde borusunun içine dikkatlice yerleştiriniz. Motor kundak montajınız tamamlanmış olup kuruması için bir kenara bırakınız. 

    2. AŞAMA: ŞOK KORDONU BAĞLANTISININ MONTAJI

  Paketin içinde yer alan şok kordon bağlantısını kesiksiz dış çizgileri boyunca bir makasla kesiniz. Kestiğiniz şablonu noktalı çizgilerden katlayarak kırıştırınız. 2 ile gösterilen yere çok az tutkal sürüp şok kordonunu hafif çapraz olacak şekilde yayınız. 1 ile gösterilen kısmı öne doğru bu kısmın üzerine katlayıp bastırınız. Aynı işlemi 3 ile gösterilen yere tutkal sürüp tekrar katlayarak yineleyiniz. Montajı parmaklarınızın arasında sıkıca bastırınız.Şok kordonu bağlantısı montajınız tamamlanmış olup kuruması için bir kenara bırakınız.

  3. AŞAMA: FIRLATMA KULPLARINI TAKMAK

  Gövde borusunun üzerinde boylu boyunca yer alan ek yerini fırlatma kulpu referans çizgisi olarak kabul ediniz. Kanatçık bloğunun dış ucundan itibaren 65 mm. ve 205 mm. olacak şekilde ölçüp fırlatma kulpu referans çizgisinin üzerini işaretleyiniz. Bu iki işaret fırlatma kulplarını takmak için başlangıç noktası olacaktır. Beyaz tutkal sürdüğünüz fırlatma kulplarını işaretli yerden itibaren fırlatma kulpu çizgisi boyunca gövde borusu üzerine yapıştırınız. Tutkal kurumadan önce fırlatma kulpunun gövde borusuyla aynı hizada olduğundan emin olunuz. 

  4. AŞAMA: KANATÇIKLARIN BLOK ÜZERİNE MONTAJI

  Kanatçık bloğunun üzerinde yer alan kanallar, kanatçıkların blok üzerinde sağlam ve düzgün olarak yerleşmesini sağlar. Her bir kanatçığı bu kanalların içerisinde aşağıdan yukarıya doğru dikkatlice kaydırınız. Kanatçıkların arka kenarını gövde borusunun arka kenarıyla aynı hizaya getiriniz. Kanalların ve bu kanallara geçen kanatçık kenarlarının zarar görmemesi için bu esnada çok dikkatli ve yavaşça çalışınız. Bütün kanatçıkları taktıktan sonra PVC yapıştırıcısıyla yapıştırınız.

  5. AŞAMA: ŞOK KORDONU BAĞLANTISINI TAKMAK

  Gövde borusunu elinize alıp ön tarafından itibaren 40 mm. ölçünüz. Yapabiliyorsanız bu ölçümü gövde borusunun içinde yapınız. Gövde borusunu iç tarafındaki ölçüm yerini kalemle işaretleyiniz. 40 mm. uzaklık burun konisinin geçmesi için gerekli olan boşluğu yaratmak için önemlidir. Şok kordon bağlantısına tutkal sürüp işaretlemiş olduğunuz yere yapıştırınız. 

  6. AŞAMA: PARAŞÜT MONTAJI

  Paraşüt naylonunu çalışma masanızın üzerine serip, bir makas yardımıyla kesikli çizgiler boyunca dikkatlice keserek paraşütü çıkarınız. Paraşüt naylonun kenarında yer alan şekle göre paraşüt iplerinin bağlantı noktalarını tespit ediniz. Spiral halde serdiğiniz paraşüt iplerinin ucunu disk bantlar yardımıyla paraşüt örtüsündeki bağlantı noktalarının üzerine gelecek şekilde bantlayınız.

  7. AŞAMA: PARAŞÜT VE ŞOK KORDONUNU BURUN KONİSİNE BAĞLAMAK

  İşleme başlamadan önce burun konisinde bulunan halkanın etrafındaki plastik çapakları hobi bıçağının ucunu kullanarak temizleyiniz. Paraşüt iplerini bir araya getirerek burun konisindeki halkanın içinden geçiriniz. Paraşütü aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ilmek halkası haline getirdiğiniz paraşüt iplerinin arasından geçiriniz. İpleri sıkıca çekerek paraşütü bağlayınız. Şok kordonunun boşta kalan ucunu da kapalı halkanın içinden geçirip iki düğüm atarak bağlayınız.

  Masanın üzerindeki iki adet Sky Eagle model roketi uçurulmayı bekliyor.

                                                                                                                       

                                                                                                                              Sky Eagle Montaj Kılavuzu

   Sky Eagle Model Roket Kitinin Fiyatı: 220.-TL'dir.

  İlk yayımı 10 Ocak 2011

  Son güncelleme 1 Aralık 2020

  Sayfa Başı
  Ana Sayfa